Urologie | Gastro-intestinaal | Seksuologie

Incontinentie

Incontinentie is het ongewild verlies van urine, dit is geen ziekte maar het gevolg van niet (meer) goed functioneren van bepaalde lichaamsfuncties. Er bestaan verschillende soorten urineverlies, zo onderscheiden we stress-incontinentie, urge-incontinentie en overloopincontinentie:

 • Stress-incontinentie

  Met stressincontinentie of inspanningsincontinentie wordt ongewenst urineverlies bedoeld dat optreedt wanneer plots de druk in de buik verhoogd wordt tijdens normale, dagelijkse activiteiten. Dit kan zijn bij tillen, niezen, hoezen, lachen, opstaan vanuit zittende of liggende positie of sporten. Deze vorm van ongewild urineverlies wordt, bij mannen, bijna steeds veroorzaakt door prostaatoperaties.

 • Urge-incontinentie

  Ook wel aandrangsincontinentie genaamd is een ongewenst urineverlies ten gevolge van een plotse aandrang. Met aandrang bedoelt men een plots en onweerstaanbaar verlangen om te plassen dat moeilijk te onderdrukken is. Hierbij geeft de blaas buiten uw wil om zeer vaak het gevoel vol te zijn, dit komt doordat de blaasspier te vroeg samentrekt, al tijdens het vullen van de blaas.

  Dit kan overdag maar ook ís nachts een probleem vormen, dit noemt men dan nocturia, waarbij men meerdere keren moet opstaan om te plassen of waarbij men plots urine verliest tijdens de slaap.

  Tot mogelijke oorzaken behoren, bij mannen, vergroting van de prostaat, en algemeen, infectie van urinewegen, inname van cafeÔne en een verkeerd plasgedrag.

 • Combinatie

  De gemengde vorm van incontinentie wordt gekenmerkt door de symptomen van zowel stressincontinentie als urge incontinentie.

 • Postoperatief

  Afhankelijk van de pathologie en exacte indicatie onderscheidt men verschillende technieken voor een prostaatoperatie. Meer informatie hieromtrent kan men vinden op http://www.urologiebrugge.be/prostaatkliniek.htm . Postoperatief is, afhankelijk van de indicatie en operatie, de kans op stress- of urge incontinentie zeer reeŽl. De behandeling van een post-prostatectomie incontinentie bestaat in een eerste fase uit een afwachtende houding gezien er kans is op een spontane verbetering van de stressincontinentie. Indien er na zestal weken geen verbetering optreedt kan men beter een actieve behandeling instellen. Vaak wensen patiŽnten een vroegere aanpak, waarbij men door oefeningen zelf kan participeren en sneller een comfort terugwinnen.

Behandeling Incontinentie:

De therapie voor incontinentie, ook na een prostaatoperatie omvat allereerst advies rond plasgedrag, bekkenbodemspieroefeningen, biofeedback en blaastraining. Het soort oefenprogramma zal afgestemd worden op de soort incontinentie of operatie die plaats heeft gegrepen.

In sommige gevallen zal de incontinentie spontaan verdwijnen, het doel van de bekkenbodemtherapie is dan het genezingsproces te versnellen.

Ook bij langdurige incontinentie kan men het sociaal comfort van de patiŽnt vrij vroeg optimaliseren aan de hand van de bekkenbodemspieroefeningen, klokplassen en andere adviezen rond plasgedrag. Het is mogelijk dat bij grote hoeveelheden urineverlies de therapie maanden in beslag zal nemen.

Belangrijk tijdens deze therapie, na het bewust worden en aanleren van de juiste contracties, is het dagelijkse oefenen van de verschillende bekkenbodemspieren om een resultaat op lange termijn te bekomen.

Afbeelding

 • Button Home
 • Button Ligging
 • Button Contact
 • Button Links